slajd top2

Regulamin

Regulamin Programu Lojalnościowego.

1. Wprowadzenie

Program lojalnościowy „VIP Card Coco-Time” organizowany jest przez Salon Coco-Time  z siedzibą we Wrocławiu, ul. Trawowa 53A. Program „VIP Card Coco-Time” jest skierowany dla osób korzystających z usług kosmetologicznych oferowanych w Salonie „Coco-Time". Program Lojalnościowy ma na celu nagradzanie Klientów korzystających z usług Salonu "Coco-Time". Niniejszy Regulamin stanowi podstawę działania programu „Karty Stałego Klienta” jak również określa prawa i obowiązki jego Uczestników. Regulamin programu obowiązuje Salon kosmetyczny Coco-Time i Uczestników od chwili jego ogłoszenia.
Kartę Stałego Klienta stanowi Karnet przypisany  do Klienta (Uczestnika)- z wypisanym imieniem i nazwiskiem Klienta.
Uczestnik Programu  to osoba (Klient), korzystająca z usług Salonu "Coco-Time", (która przystąpiła do Programu Lojalnościowego na podstawie niniejszego Regulaminu).

2. Postanowienia Ogólne

Uczestnik gromadzi punkty na swoim koncie pod specjalnym numerem, za zakup każdej usługi wykonywanej w Salonie "Coco-Time" a następnie może je wymienić na bony podarunkowe realizowane w Salonie "Coco-Time" na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

Punkty i prawa związane z programem nie mogą być odsprzedawane lub przenoszone pomiędzy Uczestnikami Programu.
Punkty zebrane na koncie nie podlegają wymianie na gotówkę. Prawo do korzystania z Karty i do wymiany punktów przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.

3. Uczestnictwo

Do Programu może przystąpić wyłącznie osoba pełnoletnia będąca klientem salonu „Coco-Time”. Kartę otrzymuje klient który przyszedł na 4 wizytę. Wizyty w jednym dniu liczone są jako jedna. Wyjątkiem są Karty Klienta przyznawane w 3 pierwszych miesiącach po wprowadzeniu Karty Klienta dla stałych już Klientów. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedną Kartę w Programie.
Aby przystąpić do Programu należy udostępnić dane osobowe  Zabiegowej Karty Klienta w sposób  kompletny i zgodny z prawdą oraz skorzystać z usług świadczonych w Salonie "Coco-Time" minimum cztery razy.
Wraz z otrzymaniem Karty Klient zostanie poinformowany o Regulaminie Programu. Pełny tekst Regulaminu dostępny jest w Salonie "Coco-Time"  oraz na stronie internetowej www.coco-time.pl

4. Karta

Każdy Uczestnik  przystępujący do Programu otrzymuje Kartę Stałego Klienta. Każdemu uczestnikowi przysługuje jedna Karta Stałego VIP Card Coco-Time umożliwia Uczestnikowi gromadzenie punktów przyznawanych za zakup usług świadczonych w Salonie "Coco-Time" według zasad opisanych poniżej. Karta umożliwia Uczestnikowi wymianę zgromadzonych punktów na kupon podarunkowy  według zasad opisanych poniżej. Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia Salonu "Coco-Time"  o utracie Karty. W przypadku braku powiadomienia Salonu "Coco-Time"  o utracie lub kradzieży karty, Salon kosmetyczny Coco-Time nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie Karty.
Punkty zbierane na koncie przez Uczestnika są ważne bezterminowo.

5. System przyznawania punktów

Salon kosmetyczny Coco-Time zobowiązuje się przyznawać Uczestnikowi punkty za zakup usług świadczonych w salonie.
Do programu nie wliczają się usługi  z innych promocji - promocje nie łączą się .
Ilość punktów zależna jest od ceny za daną usługę. Za każde wydane 10 zł. przysługuje 1 punkt.

Klient salonu może sprawdzić stan swojego konta w gabinecie „Coco-Time” przy rozliczaniu każdej wizyty.
Salon kosmetyczny Coco-Time zastrzega sobie prawo do zmiany zasad przeliczania punktów. Punkty są wpisywane na konto Klienta podczas płatności za usługę po uprzednim okazaniu VIP Card pracownikowi Coco-Time. W sytuacji, gdy Uczestnik nie posiada przy sobie  Karty Stałego Klienta punkty za daną usługę nie zostaną naliczone.
W przypadku reklamacji usługi punkty przyznane za tę płatność będą anulowane.

6. Wymiana punktów na bony podarunkowe

Uczestnikowi przysługuje prawo wymiany zebranych punktów  na następujące nagrody:

Voucher Srebrny 400 pkt. 400 zl

Voucher Złoty 800 pkt. 1000zł

Nagrody rzeczowe, kosmetyki, okazjonalne zabiegi.

Punkty zebrane na koncie Uczestnika nie podlegają wymianie na gotówkę ani nie mogą być odstąpione przez Uczestnika osobom trzecim.
Bon podarunkowy realizowany jest przy następnej wizycie w Salonie "Coco-Time".  Kwota musi być zrealizowana jednorazowo, w przypadku terapii może być realizowana w ramach pakietu.   

7. Zablokowanie konta

Salon kosmetyczny Coco-Time może zablokować konto Uczestnika ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Uczestnik nie przestrzega niniejszego regulaminu, podał nieprawdziwe dane osobowe lub podał się za inną osobę.
Salon kosmetyczny Coco-Time może również zablokować konto na wypadek zażądania przez Uczestnika zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
Z chwilą zablokowania konta Uczestnika zebrane na Karcie punkty zostaną unieważnione.
W każdym momencie Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie. W tym celu niezbędne jest poinformowanie o tym pracownika recepcji Salonu "Coco-Time".
 
8. Zakończenie lub zawieszenie Programu

Salon kosmetyczny Coco-Time zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdej chwili.
W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Salon kosmetyczny Coco-Time poinformuje o tym fakcie na stronie internetowej www.coco-time.pl
W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Uczestnik będzie mógł wymienić zebrane punkty na bon podarunkowy pod warunkiem, że zebrał ich odpowiednią ilość. W przeciwnym razie punkty zostaną unieważnione.

9. Ochrona danych osobowych

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Salon kosmetyczny Coco-Time w celach statystycznych oraz marketingowych przedstawionych w Regulaminie Karty Stałego Klienta. Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Uczestnicy Programu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.